16. apr. 2006

Han er oppstanden!! HALLELUJA

Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
_
Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!
_
Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.
_
Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt.
_
Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant da livet han gav,
gav det til oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.

Ingen kommentarer: